my hamzterz

Alltså råkade börja svamla om min plan med hamstrarna på senaste AWn för en jobykompis. Han reagerade med att erkänna att han tycker att jag pratat om "knäppa saker" hela sommaren. Jag tycker att man måste få ventilera sina ideer även om man inte är på en forskig arbetsplats. Aja planen är i alla fall så här:
 
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Metod
2.0 Resultat
2.1 Analys
2.2 Slutdiskussion
 
1.1 så länge som Sverige existerat har hamsterbeståndet i den fria naturen legat på en konstant oroväckande låg nivå. Ytterst få människor och andra fria djurarter har sett en vild hamster. Enligt FNs miljökonvention är det varje stats ansvar att verka för, och bevara, den biologiska mångfalden inom (och bortom?) sin nations gränser. Hamsterns närmast obefintliga förekomst i den svenska vildmarken kan därför ses som ett misslyckande från regeringens sida att uppfylla internationellt ställda krav på miljövård.
1.2 Mitt syfte är att öka hamsterbeståndet i den svenska vildmarken.
1.3 Genom att föda upp hamstrar i hemmet och sedan släppa dem fria hoppas jag kunna plantera minst en hamsterkoloni i Göteborgs skogar. Eftersom en hamster är gravid i 16 dagar och kan få upp till 24 ungar i varje kull ser jag arten som en ytterst lämplig kandidat i mitt arbete med att öka den biologiska mångfalden i staten Sverige. Min hamster kommer få upp till 24 ungar var 16:e dag. En hamster blir vuxen på cirka tre veckor vilket innebär att jag kommer kunna släppa ut en relativt stor mängd hamstrar en gång i månaden. Projektet kommer att pågå under ett år.
2.0 Mitt förväntade resultat är att under projektåret släppa ut runt 100 fria hamstrar som, när de installerat sig i Göteborgsskogarna, också kommer fortplanta sig naturligt och därmed starta en stabil och hastigt växande hamsterkoloni. De fritt födda hamstrarna kommer vara vilda i bokstavlig bemärkelse.
2.1 Arbete kvarstår.
2.2 Arbete kvarstår. Vid lyckat resultat i hamsterprojektet kommer jag gå vidare med andra djurarter tillexempel varanen och svarta änkan.
 
Nedan följer Jack Kerouacs fjärde råd för att skriva modern prosa
"Be in love with yr life"

RSS 2.0